Zakres usług

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną:

 • Protokolarne załatwienie wszystkich formalności zawiązanych z zarejestrowaniem wspólnoty  
 • Przejęcie nieruchomości
 • Utworzenie rachunku bankowego, stworzenie budżetu oraz podstawowych uchwał, opracowanie planu zarządzania
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty
 • Weryfikowanie stanu prawnego
 • Prowadzenie lokali
 • Aktualny spis lokatorów  i ich udziałów
 • Nadzór nad płatnościami
 • Realizacja uchwały wspólnoty
 • Windykacja należności
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty
 • Analiza w zakresie obniżenia kosztów utrzymania danej nieruchomości
 • Techniczne utrzymanie obiektu: przegląd urządzeń, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • Kontrolowanie płatności z dostawcami mediów.
 • Utrzymywanie porządku i czystości  danego obiektu.


Zajmujemy się również :

 • Aktami prawnymi danej wspólnoty
 • Reprezentowaniem wspólnoty pomiędzy właścicielami
 • Windykacją należnych opłat
 • Prowadzeniem odpowiedniej ewidencji księgowej
 • Przygotowaniem planu gospodarczego danej wspólnoty
 • Analizą terminowości należnych opłat

Proponujemy stały kontakt z właścicielami lokali w biurze zarządcy,  przy ul. Krasińskiego 19 w godzinach 8-16.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY:

Podejmujemy się zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji remontowych wspólnoty mieszkaniowej na indywidualnie określonych warunkach, wykonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd i innych usług które będą konieczne do wykonania danego zlecenia.w oparciu o pisemne pełnomocnictwa zarządu wspólnoty.Istnieje możliwość ustalenia indywidualnie, dla każdej nieruchomości, wysokości wynagrodzenia Zarządcy, w zależności od świadczonych usług. Do danej wspólnoty i danego klienta należy wybór formy współpracy.